Rådet 1997

 • Sjef: Rose-Christine Gamslett
 • 1. Kompanisjef: Henriette Hafsaas
 • 2. Kompanisjef: Ingunn Odland
 • Fanebærer: Birgitte Hafsaas
 • 1. Faneoffiser: Silje Kristine Thomassen
 • Tamburmajor: Sissel Irene Porten
 • Adjutant: Heidi Dvergsdal
 • 2. Faneoffiser: Linda Lyngtu
 • Hellebardsjef: Marie Mørch
 • Oppslager: May Linn Jakobsen
 • Junioroffiser: Beathe Haaland
 • 1. Soldat 1. Kompani: Elise Rigstad
 • 1. Soldat 2. Kompani: Maria Rosalina Aaberg
Offiserene ble valgt 21. oktober, 1996. Sjef ble valgt ved eget sjefsvalg 7. oktober, 1996.

Print

Tidligere råd