Rådet 1999

 • Sjef: Henriette Hafsaas
 • 1. Kompanisjef: Silje Kristine Thomassen
 • 2. Kompanisjef: Charlotte Norvik
 • Fanebærer: Eirin Koehler Breivik
 • 2. Løyntnant: Birgitte Hafsaas
 • 4. Løyntnant: Elise Rigstad
 • 1. Faneoffiser: Marie Mørch
 • Tamburmajor: May Smebye
 • Adjutant: Veronica Nortvedt
 • 2. Faneoffiser: Cecilie Røed Jakobsen
 • 3. Faneoffiser: Irene Kinn Fungerende
 • 4. Faneoffiser: Bente Bratli (Valgt av Rådet. Fullmakt gitt ved valget 17.10.98.)
 • Hellebardsjef: Susanne Jørgensen
 • Junioroffiser: Turid M. R. Engen (Valgt av Rådet. Fullmakt gitt ved valget 17.10.98.)
 • 1. Soldat 1. Pelotong: Reidun Gjerstad
 • 1. Soldat 3. Pelotong: Eirin Larsen
 • 1. Soldat 2. Pelotong: Christina Hiis-Bergh
 • 1. Soldat 4. Pelotong: Carina McCourt
Offiserene ble valgt 17. oktober, 1998. Sjef ble valgt ved eget sjefsvalg 7. oktober, 1998.

Print

Tidligere råd