Rådet 2000

00alle2.jpg

 • Sjef: Silje Kristine Thomassen
 • 1. Kompanisjef: May Linn Jakobsen
 • 2. Kompanisjef: Birgitte Hafsaas
 • Fanebærer: Irene Kinn
 • 2. Løyntnant: Bente Bratli
 • 4. Løyntnant: Charlotte Norvik
 • 1. Faneoffiser: Eirin Koehler Breivik *
 • Tamburmajor: Christine Gjertsen
 • Adjutant: Susanne Jørgensen
 • 2. Faneoffiser: Marie Mørch
 • 3. Faneoffiser: Cecilie Røed Jakobsen
 • 4. Faneoffiser: Turid M. R. Engen
 • Hellebardsjef: Elise Rigstad *
 • 1. Slager: Velges av slagerne
 • Junioroffiser: Veronica Nortvedt (Valgt av Rådet. Fullmakt gitt ved valget 21.10.99.)
 • 1. Soldat 1. Pelotong: Reidun Gjerstad
 • 1. Soldat 3. Pelotong: Christina Hiis-Bergh
 • 1. Soldat 2. Pelotong: Eirin Larsen
 • 1. Soldat 4. Pelotong: Stine Marie Thomassen
 • Stokkebærer: Torbjørg Gjenvaker
* 1. Faneoffiser Eirin Koehler Breivik og Hellebardsjef Elise Rigstad fratrådte sine verv 17.01.00. Rådet vil velge ny kandidat til Hellebardsjef, og hun vil bli oppført her så snart som mulig. Fanegarden rullerer. Offiserene ble valgt 17. oktober, 1999. Sjef ble valgt ved eget sjefsvalg 7. oktober, 1999.

Print

Tidligere råd