Rådet 2001

00raadet2001.jpg

 • Sjef: May Linn Jakobsen
 • 1. Kompanisjef: Birgitte Hafsaas
 • 2. Kompanisjef: Bente Bratli
 • Fanebærer: Irene Kinn
 • 2. Løyntnant: Marie Mørch
 • 4. Løyntnant: Cecilie Røed Jakobsen
 • 1. Faneoffiser: Turid M. Engen
 • Tamburmajor: Christine Gjertsen
 • Adjutant: Reidun Gjerstad
 • 2. Faneoffiser: Charlotte Elise Giæver-Enger
 • 3. Faneoffiser: Charlotte Norvik
 • Hellebardsjef: Eirin Koehler Breivik
 • Junioroffiser: christina Hiis Bergh
 • 1. Soldat 1. Pelotong: Kristin Lervik
 • 1. Soldat 3. Pelotong: Cathrine Olsen
 • 1. Soldat 2. Pelotong: Miriam Bah Hordvik
 • 1. Soldat 4. Pelotong: Martine Skogstad
 • 1. Slager: Anine Tvedt
 • Stokkebærer: Jeanett Johannessen
 • 2. Soldat 1. Pelotong: Jeanett Andreassen
 • 2. Soldat 4. Pelotong: Angelin Lønborg

Print

Tidligere råd