Rådet 2005

4522.jpg Foto: Nina Aldin Thune

 • Sjef: Kristin Lervik
 • 1. Kompanisjef: Turid Margrethe Engen
 • 2. Kompanisjef: Birthe Mari Jakobsen
 • Fanebærer: Lise Valestrand
 • 1. Faneoffiser: Renate Veronica Hjelme
 • Tamburmajor: Holly Hui
 • Adjutant: Kristine Aga
 • 2. Faneoffiser: Jeanett Andreassen
 • 3. Faneoffiser: Hilde Iren Arne
 • Helebardsjef:(Angelin Lønborg til 01.11.04)
 • 1. Soldat 1. Pelotong: Marita Bontveit (Connie Ann Jakobsen Myking til 10.04)
 • 1. Soldat 3. Pelotong: Stine A. Engelsen
 • 1. Slager: Iris Johansdottir
 • 2. Soldat 3. Pelotong: Aase Celina Lønningen
Sjefsvalg og offiserssvalg for sesongen 2005 ble avholdt i LgB's lokaler torsdag 30.09 2004.

Print

Tidligere råd