Rådet 2007

r-229-det07.png
Foto: May Linn Jakobsen

 • Sjef: Kristin Lervik
 • 1. Kompanisjef: Renate Veronica Hjelme
 • 2. Kompanisjef: Holly Hui
 • Fanebærer: Lise Valestrand
 • .1 Faneoffiser: Inger Lise Knutsen
 • Tamburmajor: Jeanett Andreassen
 • Adjutant: Stine A. B. Engelsen
 • 2. Faneoffiser: Silje Margrethe Horgen
 • 3. Faneoffiser: Sara Gundersen Olsen
 • 4. Faneoffiser: Anette Knutsen
 • 1. Soldat 1. Pelotong: Julie Askvik
 • 1. Soldat 2. Pelotong: Aase Celina Lønningen
 • 1. Slager: Birthe Mari Jakobsen Myking
 • Stokkebærer: Turid Margrethe Engen
 • 2. Soldat 1. Pelotong: Marita Bontvedt
 • 2. Soldat 2. Pelotong: Sandra Kim Eldevik
 • Print

Tidligere råd