Rådet 2012

417172_363115253711172_100000381012475_1083174_1659721728_n.jpg
Foto: Vivi Thomassen

Offiserer:
Sjef: Sara Gundersen Olsen
1. Kompanisjef: Marita Bontvedt
2. Kompanisjef: Anne Lise Kirkhorn Nilsen
Fanebærer: Hanne Vik Olsen
1. Faneoffiser: Ingveig Alida Larsson
Tamburmajor: Malin Sveen Alfheim
Adjutant: Cecilie Helen Fjelldal

Underofffiserer
1. Slager: Aase Celina Lønningen
1. Soldat 1. kompani: Victoria Thomassen Kjerland.
1. Soldat 2. kompani: Christina Anthun.

Print

Tidligere råd