Rådet 2013

Offiserer:
Sjef: Sara Gundersen Olsen
1. Kompanisjef: Anne Lise Kirkhorn Nilsen
2. Kompanisjef: Jeanett Andreassen
Fanebærer: Hanne Vik Olsen
1. Faneoffiser: Ingveig Alida Larsson
Tamburmajor: Aase Celina Lønningen
Adjutant: Cecilie Helen Fjelldal
2. Faneoffiser: Janne Renate G Gjengedal
3. Faneoffiser: Alice Andrine Lønborg Taule
4. Faneoffiser: Kristine Strandenes

Print

Tidligere råd