Rådet 2015

Vi hatt valg i i Lungegaardens buekorps


Valget fant sted 25.10.2014


Slik blir rådet for sesongen 2015:


Sjef: Jeanett Andreassen

1. Kompanisjef: Marita Sigvathsen Bontvedt

2. Kompanisjef: Hanne Vik Olsen

Fanebærer: Christina Anthun

1. Faneoffiser: Susanne Bjørge

Tamburmajor: Aase Celina Lønningen

Adjutant: velges senere

2. Faneoffiser: Sandra Winter Olsen

Print

Tidligere råd