Tidligere Lungegaardsjenters Forening

bkd06.jpg
Tidligere Lungegaardsjenters Forening på Buekorpsenes Dag 2006.
Fotograf: Buekorpsene.com v/Nina A. Thune

Tidligere Lungegaardsjenterts ForeningDersom dere ønsker kontakt med oss eller å melde deg inn hos oss, kontakt Cecilie Røed Jakobsen (mobil: 95009127, e-post: ce_ja@hotmail.com) eller Turid Margrethe Engen (mobil: 90899354, epost turid87margrethe@gmail.com).
Kontonummer for innbetaling av kontingent til TLF for er 3624.57.33318. Minstebeløp for medlemskap er 200kr. Innbetalt kontingent før 31. desember er en forutsetning for stemmerett ved valg av Initiativ-gruppen(styret) til neste år.

Vi har fått organisasjonsnummer: 911938820 - støtt oss gjerne med Grasrotandelen!

Brevpost sendes til:
Tidligere Lungegaardsjenters Forening
Postboks 492
5805 Bergen

Informasjonen er oppdatert 06.03.2017.

Print

Tidligere Lungegaardsjenters Forening