Tidligere Lungegaardsjenters Forening

bkd06.jpg
Tidligere Lungegaardsjenters Forening på Buekorpsenes Dag 2006.
Fotograf: Buekorpsene.com v/Nina A. Thune

Tidligere Lungegaardsjenterts ForeningDersom dere ønsker kontakt med oss eller å melde deg inn hos oss, kontakt May Linn Jakobsen (mobil: 97530618, e-post: maycey@gmail.com) eller Sissel Irene Bjorøy (mobil: 93625071, epost sissel.bjoroy@gmail.com).
Kontonummer for innbetaling av kontingent til TLF for er 3624.57.33318. Minstebeløp for medlemskap er 200kr. Innbetalt kontingent før 31. desember er en forutsetning for stemmerett ved valg av Initiativ-gruppen(styret) til neste år.

Vi har fått organisasjonsnummer: 911938820 - støtt oss gjerne med Grasrotandelen!

Brevpost sendes til:
Tidligere Lungegaardsjenters Forening
Postboks 492
5805 Bergen

Informasjonen er oppdatert 23.02.2016

Print

Tidligere Lungegaardsjenters Forening