Om oss

Vanlige spørsmål og svar

Hvem er hva?

Soldater og maskoter: Medlemmer fra 5 år til rundt 12 marsjerer i kompanier med buer på skulderen. Hvert kompani styres av en kompanisjef/sideoffiser og har en førstesoldat foran og en sistesoldat bakerst.

Slagere: De aller fleste kan lære seg å spille trommer for å bli slager. Det er ukentlige slagertreninger for å lære seg marsjene. Slagerne marsjerer etter 1. kompani og blir ledet av tamburen.

Faneoffiserer: For å bli offiser må du fylle 12 år senest i løpet av den gjeldende sesongen. Da kan du bli med i fanegarden som deler på å bære fanen når vi er ute og marsjerer. De marsjerer rett bak sjefen, så alle kan se hvem vi er, og blir ledet av fanebæreren.

Adjutanten: Blir valgt av sjefen til å marsjere som offiser ved hennes side.

Kompanisjefer/sideoffiserer: Etter et år som offiser kan du bli sideoffiser. Sideoffiserene skal trene opp soldatene i marsjering, for å øve til 17. mai, buekorpsenes dag, og konkurransen om å være beste soldat og beste kompani på siste marsjeringen for sesongen – siste dag på linje.

Sjef: Blir valgt i et eget valg hos oss i oktober. Sjefen leder korpset når vi marsjerer, styrer møtene i rådet, og samarbeider med de andre buekorpssjefene.