Om oss

Vanlige spørsmål og svar

Hvem er hva?

Soldater og maskoter: Medlemmer fra 5 år til rundt 12 marsjerer i kompanier med buer på skulderen. Hvert kompani styres av en kompanisjef/sideoffiser og har en førstesoldat foran og en sistesoldat bakerst.

Slagere: Kan du bære trommen, kan du lære å slå trommemarsjene til buekorpset og bli slager. De marsjerer etter 1. kompani og blir ledet av tamburen.

Faneoffiserer: For å bli offiser må du ha fylt 12 år. Da kan du bli med i fanegarden som deler på å bære fanen når vi er ute og marsjerer. De marsjerer rett bak sjefen, så alle kan se hvem vi er, og blir ledet av fanebæreren.

Adjutanten: Blir valgt av sjefen til å marsjere som offiser ved hennes side.

Kompanisjefer/sideoffiserer: Etter et år som offiser kan du bli sideoffiser. Sideoffiserene skal trene opp soldatene i marsjering, for å øve til 17. mai, buekorpsenes dag, og konkurransen om å være beste soldat og beste kompani på siste marsjeringen for sesongen – siste dag på linje. 1. kompanisjef har 1. kompani osv..

Sjef: Blir valgt i eget valg, hos oss i oktober. Leder korpset når vi marsjerer, styrer møtene i rådet, og samarbeider med de andre buekorpssjefene.

Om oss

Lungegaardens buekorps ble stiftet 7. oktober 1994. (Mer info kommer…)

Litt buekorpshistorie

Buekorps har vært en tradisjon for gutter helt siden 1800-tallet. Rivalisering og stolthet mellom korpsene har skapt en ordentlig bergensk tradisjon som fortsatt holder på, og som ikke finnes noen andre steder. Det finnes mange spennende skrøner og dramatiske hendelser i buekorpsenes historie for de som er spesielt interessert.

En av grunnene til at kulturen har holdt seg så lenge er gamlekarene; buekorpsguttene som ble for gamle var ikke ferdig selv om de ikke fikk marsjere med korpset lenger. På store dager, som nasjonaldagen, stiftelsesdagene og jubileumene til de forskjellige buekorpsene og bataljonene, får de ta på seg trommen og medaljene igjen. De støtter buekorpset når det trengs, og passer på tradisjonene.

Etterhvert kommer endelig jentene med. Det første jentebuekorpset ble stiftet i 1991. De het Vågens Bataljon, men ble nedlagt i 2008. Tre år etter Vågens, kom vi med Lungegaardens. Løvstakkens Jægerkorps var opprinnelig for gutter, men slet veldig med medlemstallene. De har vært nedlagt i perioder, men siden de begynte å ta inn jenter i 1999 har de klart seg bra.

Skrevet av Siren Bjorøy, fanebærer 2019

Kilder: lenket inn i teksten.